การรับรอง

คุณวุฒิกิตติมศักดิ์

รับรองโรงงาน

โรงงานได้ผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001, so14001 การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม,
15o45001 การรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, การรับรองภาคบังคับ CE EU,
ใบรับรองการรวมที่แข็งแกร่งของ CCC ประเทศจีนและการรับรองการปกป้องสิ่งแวดล้อม ROHS การรับรองความปลอดภัยของ SAA ออสเตรเลียและใบรับรองผลิตภัณฑ์อื่น ๆ รายงาน MSDS แบตเตอรี่ลิเธียมและการรับรอง un38 3 เพื่อให้แน่ใจว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์และพิธีการทางศุลกากรตามปกติที่ท่าเรือปลายทาง

ใบรับรองโรงงาน

การรับรองผลิตภัณฑ์

การรับรองผลิตภัณฑ์