อเมริกากลาง

ปานามา

โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 120W ปานามา 10ม. (1)
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 120W ปานามา 10ม. (2)
โคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ปานามา 10ม. 120W (3)
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 120W ปานามา 10ม. (4)
โคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ปานามา 10ม. 120W (5)
โคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ปานามา 10ม. 120W (6)