เอเชียกลาง

อุซเบกิสถาน

อุซเบกิสถาน 2000sets 8m 50W โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (1)
อุซเบกิสถาน 2000sets 8m 50W โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (2)
อุซเบกิสถาน 2000sets 8m 50W โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (3)
อุซเบกิสถาน 2000sets 8m 50W โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (4)
อุซเบกิสถาน 2000sets 8m 50W โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (5)
อุซเบกิสถาน 2000sets 8m 50W โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (6)
อุซเบกิสถาน 2000sets 8m 50W โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (7)